Homepage

Youth for Christ gaat de straat op om relaties te bouwen met jongeren. We doen dit in 16 steden vanuit het werk vanĀ The Mall. Ook ondersteunen we 60 LifeSpots: lokale vrijwilligersinitiatieven voor jongeren, zoals een kookclub of een inloophuis.

 

Website_straat